REFERANSLAR

Ankara Barosu

Artvin Barosu

Aydın Barosu

Bilecik Barosu

Çorum Barosu

Denizli Barosu

Diyarbakır Barosu

Düzce Barosu

Erzincan Barosu

Eskişehir Barosu

Gaziantep Barosu

İstanbul Barosu

Kahramanmaraş Barosu

Kastamonu Barosu

Kayseri Barosu

Kırıkkale Barosu

Kırıklareli Barosu

Kırşehir Barosu

Kocaeli Barosu

Konya Barosu

Malatya Barosu

Manisa Barosu

Mersin Barosu

Muğla Barosu

Ordu Barosu

Şanlıurfa Barosu

Sivas Barosu

Tekirdağ Barosu

Yalova Barosu

ÖZELLİKLER

Kolay Erişim

Tazminat.com her türlü cihaza uygun olarak ("Responsive Design") tasarlanmış olup kolaylıkla erişilebilmektedir.

Kolay Kullanım

Kullanıcı dostu arayüzü ile hesaplama seçenekleriniz hızlı ve kolay şekilde kullanabilirsiniz.

Raporlama
&PDF/Excel İndirme

Hazırladığınız raporları PDF ve excel formatlarında indirebilirsiniz.

Raporların düzenleme özelliği

Hazırlamış olduğunuz raporlardaki bilgileri yeniden girmeye gerek kalmadan yeni raporlar oluşturabilirsiniz.

Brüt tazminat kalemlerinin net alacağa çevrilmesi

Mahkeme kararındaki alacak kalemleri hızlıca nete çevrilmektedir.

Farklı parametre seçenekleri

Her hesaplama türü için mevzuat, Yargıtay kararları ve teknik formüller dikkate alınmıştır.

Kişiye özel imzalı uzman raporu

Tazminat.com hesaplamalar haricinde, uzman bilirkişiler ile kişiye özel uzman raporlar düzenlemektedir.

Hesaplı kullanım

Bir bilirkişi rapor bedeline onlarca, yüzlerce kullanım ve dilediğiniz zaman ulaşma imkanı sunar.

Teknik Destek

Herhangi bir problem ile karşılaşıldığında teknik ekibimiz tarafından teknik destek verilmektedir.

Kart bilgileri kopyalanmaz ve kaydedilmez.

Kart bilgileriniz, sistemimiz tarafından kayıt altında tutulmayıp hiçbir veri ihlaline yol açmaz ve sizi güvende tutar.

Hesaplama bilgileri kimse ile paylaşılmaz.

Hesaplamalarınız, raporlarınız kullanıcıların kişisel verileri kapsamında olup üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Otomatik yenileme yok

Almış olduğunuz paketin kullanım süresi ve/veya kontörü bittiğinde otomatik yenileme ile karşılaşmazsınız.

İşçi Alacağı Hesaplama

İşçi alacakları 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmiş olup, işçinin emeği karşılığında ödenmesi gereken kıdem ve ihbar tazminatı ile ücret, fazla mesai, hafta tatili ve UBGT alacakları gibi parasal değerlerdir. Tazminat.com ile bu alacak kalemleri, alanında uzman hukukçu ve bilirkişilerin görüş ve tecrübeleri esas alınarak hesaplanmakta olup, işçiye ödenmesi gereken miktarları ayrıntılı olarak göstermektedir.

Aynı işyerinde en az 1 yıl çalışan işçinin haksız olarak işten çıkartılması veya kendi iş akdine haklı olarak son vermesi halinde İş Kanunu kapsamında ödenmesi gereken tazminattır. Tazminat.com, işçilerin kıdem tazminatları tüm çalışma sürelerine ilişkin olarak eksiksiz bir şekilde hem brüt hem de net olarak hesaplamaktadır.

İş Kanunun 17. Maddesi gereğince işçilerin işten ayrılma veya işverenlerin işten çıkarma durumunda karşı tarafa tanıması gereken ve çalışma süresine göre belirlenen tazminat miktarıdır. Tazminat.com işçilerin çalışma süresi belirlendikten sonra verilmesi gereken ihbar öneli ve buna bağlı olarak ihbar tazminatı tutarını hesaplamaktadır.

İş Kanununda işçilerin haftalık çalışma süresi belirlenmiş olup, bu süreyi aşan çalışmalar fazla mesai olarak adlandırılmaktadır. Tazminat.com tarafından hazırlanan yazılım sayesinde işçilerin fazla mesai alacağı her dönem için ayrı ayrı yevmiyeleri esas alınarak isteğe bağlı bir şekilde brüt veya net olarak eksiksiz hesaplanmaktadır.

İş Kanunu gereği işçilere çalıştıkları ulusal bayram, dini bayram veya genel tatil günleri için ödenmesi gereken alacak çeşidi olup, hazırladığımız tablolar ve programlar sayesinde hesaplamalar sekmesinden UBGT alacağınızı kolayca hesaplayabilirsiniz.

İş Sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp kullanmadığı yıllık izin sürelerine ilişkin ödenmesi gereken ücretlerdir. Tazminat.com işçilerin çalışma Süreleri ve buna ilişkin olarak hak kazandıkları izin sürelerini belirledikten sonra yıllık ücretli izin alacağını hesaplamaktadır.

İşçilik alacaklarının hesaplaması yapılırken alacak kalemleri öncelikle brüt olarak belirlenmektedir. Ancak Mahkeme Kararlarında yazılmış brüt alacak kalemleri, icraya konulurken net olarak istenilmelidir. Aksi şikâyet sebebidir. Tazminat.com ile mahkeme kararlarınız otomatik olarak nete çevrilebilmektedir.

Maaş Hesaplama

Brüt maaş, işveren tarafından bünyesinde çalışan için ödemesi gereken toplam tutarı ifade etmektedir. Net maaş ise çalışan kişinin eline geçen tutarı ifade etmektedir. Brüt maaş, vergi ve diğer resmi kesintilere uğrayarak net maaşa dönüşmektedir. Tazminat.com net/brüt maaş hesaplama programı ile net ve brüt maaş, yıllık olarak otomatik bir şekilde hesaplanabilmektedir.

Net maaş alacaklarınız, her aya denk gelen brüt alacak olarak kolayca hesaplanabilmektedir. Tazminat.com aylık gelir vergisi, kümülatif gelir vergisi, vergi matrahı ve işçi kesintilerini dikkate alarak bu hesaplamarı yapmaktadır.

Maaş alacaklarınız, maaş bordrolarında brüt olarak gösterilmektedir. Ancak brüt alacaklar net maaş olarak size ödenir. Tazminat.com brüt alacaklarınızı yıllık olarak net maaş olarak hesaplayabilmektedir.

Trafik Kazası Tazminatı Hesaplama

Trafik kazalarından kaynaklı destekten yoksun kalma tazminatı ila sürekli ve geçici iş göremezlik sebebi ile meydana gelen kazalarda ortaya çıkan tazminatlar hesaplanabilmektedir. Hesaplamalar içerisinde bakıcı gideri, yetiştirme gideri hesaplama dahil olup emeklilik yaşının isteğe göre değiştirilmesi, düzenleme özelliği gibi sayısız özelliği barındırmaktadır. Tazminat.com, hesaplamalarda PMF 1931 Yaşam Tablosu ve TRH 2010 Yaşam Tablosu ila Prograsif Rant Formülü ve Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Formülünü kullanılmıştır.

Meydana gelen trafik kazasında, kayba uğrayan kişi, yaralanmış ve kaza neticesinde vücudunda kalıcı bir iş göremezlik/maluliyet oluşmuş ise, hayatının geri kalanında bu maluliyetten ötürü mahrum kalacağı hak kayıplarının tazmini için açılabilecek tazminat türüdür.

Geçici iş göremezlik, sigortalının trafik kazası sebebi ile hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir. Kayba uğrayan kişi belirtilen istirahat süresince mahrum kaldığı hak kayıplarının tazmini için açılabilecek tazminat türüdür.

Türk Borçlar Kanunu Kapsamında, trafik kazasında hayatını kaybeden bir kimsenin desteğinden yoksun kalan kişilerin uğradıkları kayıplar neticesinde talep edilebilecekleri tazminat türüdür. Tazminat.com söz konusu hesaplamalar içerisinde bakıcı gideri, yetiştirme gideri hesaplama dahil olup emeklilik yaşının isteğe göre değiştirilmesi, düzenleme özelliği gibi sayısız özelliği barındırmaktadır. Tazminat.com, hesaplamalarda PMF 1931 Yaşam Tablosu ve TRH 2010 Yaşam Tablosu ila Prograsif Rant Formülü ve Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Formülünü kullanıcısına sunmaktadır. Bu kapsamda alanında uzun yıllardır birikimi olan aktüerya ve hesaplama bilirkişileri ile çalışılarak nitelikli bir hesaplama programı geliştirilmiştir.

İş Kazası Tazminatı Hesaplama

Ölümlü, geçici ve sürekli iş göremezliğe sebebiyet veren iş kazalarında kaynaklı tazminatlar bu kapsamda hesaplanmaktadır. Hesaplamalarda ilk peşin sermaye değerli (İPSD) ödemeleri mahsup edilebilmektedir. Tazminat.com hesaplamalarda, hesaplamalarda PMF 1931 Yaşam Tablosu ve TRH 2010 Yaşam Tablosu ila Prograsif Rant Formülü kullanılmıştır.

Meydana gelen iş kazasında, kayba uğrayan kişi yaralanmış ve kaza neticesinde vücudunda kalıcı bir iş göremezlik/maluliyet oluşmuş ise, hayatının geri kalanında bu maluliyetten ötürü mahrum kalacağı hak kayıplarının tazmini açılacak tazminat türüdür.

Geçici iş göremezlik, sigortalının iş kazası sebebi ile hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir. Kayba uğrayan kişi belirtilen istirahat süresince mahrum kaldığı hak kayıplarının tazmini için açılabilecek tazminat türüdür.

Türk Borçlar Kanunu ve İş Kanunu kapsamında, iş kazasında hayatını kaybeden bir kimsenin desteğinden yoksun kalan kişilerin uğradıkları kayıplar neticesinde talep edilebilecekleri tazminat türüdür. Tazminat.com söz konusu hesaplamalarda PMF 1931 Yaşam Tablosu ve TRH 2010 Yaşam Tablosu ila Prograsif Rant Formülü kullanılmıştır. Bu kapsamda alanında uzun yıllardır birikimi olan aktüerya ve hesaplama bilirkişileri ile çalışılarak nitelikli bir hesaplama programı geliştirilmiştir.

İnfaz / Müddetname Hesaplama

23/04/1999 tarihinden sonra işlenen tüm suçlara ilişkin suçların tabii oldukları infaz rejimlerine göre infaz hesaplama yapılabilmektedir. İnfaz hesaplama ile hak ederek ceza süresi, koşullu salıverilme süresi, denetimli serbestlik süresi, açık cezaevine ayrılma süreleri ve tarihlerini otomatik olarak hesaplayabilmektedir.

1-Birden fazla cezanın aynı anda hesaplanabilmesi,
2- 23/04/1999 tarihinden sonra işlenen tüm suçlara ilişkin suçların tabii oldukları infaz rejimlerine göre hesaplama yapılabilmesi,
3- Açık cezaevine ayrılma ve denetimli serbestlik tedbirlerinden yararlanma süre ve tarihlerinin hesaplanabilmesi,
4- Çocuklu kadın, ağır hastalık, 70 yaş üstü ve seçilen kanun maddelerine göre çıkan gizli sorular ile istisna hükümler kapsamında hesaplama yapabilmesi,
5- Çocuk hükümlü ve yetişkinler için ayrı ayrı ya da birlikte hesaplama yapabilmesi,
6- Adli para cezasından çevrilen hapis cezalarının tek veya diğer hapis cezaları ile hesaplanabilmesi,
7- 01/06/2005 tarihi öncesi ve sonrası işlenen suçların beraber hesaplanabilmesi

Güven

İnternet üzerinde birkaç arama yaptığınızda kolaylıkla bazı ücretsiz hesaplama sitelerine ulaşabilirsiniz. Peki bizim bu sitelerden ne farkımız var? Öncelikle belirtmek gerekir ki tazminat.com bir avukat projesidir. Meslek hayatı içerisinde eksikliği hissedilen bir pratikliğin/yardımcı aracın vücut bulması için yaklaşık dört yıldır üstünde düşünülüp tasarlanan ve iki yılda tamamlanan bir projedir. Tazminat.com hedef olarak bilirkişi raporları ile aynı hesaplama, formül ve teknikleri kullanarak özellikle meslek grupları için yardımcı, güvenilir bir platform yaratmak istemektedir. Bu amacını gerçekleştirebilmek için iki yıl süren projede alanında uzman bilirkişilerle çalışılmış ve çalışılmaya devam edilmektedir. Tazminat.com icra programı, mevzuat arama programları, e-smm gibi avukat, bilirkişi, SM-SMMM, insan kaynaklar uzmanı gibi meslek alanları için hazırlanmış bir yardımcı program olma amacı gütmektedir.

Özel Raporlama

Tazminat.com talep eden kullanıcılara sadece hesaplama değil hukuki ve teknik bilgilendirmelerin yapılabildiği raporlamalar hazırlayabilmektedir. Özel raporlar, alanlarında uzun yıllardır mahkemeler nezdinde bilirkişilik yapan kimseler tarafından hazırlanmaktadır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 293 maddesi uyarınca: “Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.” Taraflar kendi menfaatlerini koruyabilmek ve alınan bilirkişi raporundan tatmin olmamaları halinde olayın tam olarak aydınlanmasını sağlamak, doğru ve adil kararın verilmesi için uzman görüşü alıp mahkemeye ibraz edebilecektir. Mahkeme özellikle özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda, tarafın sunduğu uzman görüşünün dava konusuyla ilgili olması halinde mutlaka dikkate almak ve değerlendirmek zorundadır. Aksi durumda, yargılamayı yapan mahkeme 6100 sayılı HMK'nın 27., Anayasa'nın 36. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının en önemli unsuru olan hukuki dinlenme hakkını ihlal etmiş olabilecektir. Görüldüğü üzere özel raporlama, bir diğer deyişle uzman görüşü gerek Hukuk Muhakemeleri Kanunu gerek Anayasa ve gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bakımından kabul gören bir uygulamadır.

İşçi Alacakları Hesaplama Raporu

  Bilirkişi, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku sertifikası ile Bilirkişilik Temel Eğitimi sertifikasına sahiptir.

  Ankara İş Mahkemelerinde aktif olarak 5 yıldır işçilik alacakları alanında bilirkişilik yapmaktadır. Reklam yasağı kapsamında bilirkişinin ismi verilmemiştir.

Trafik Kazası Tazminat Raporu

  Bilirkişi, Cankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Aktüerya Hukuku, tüketici hukuk sertifikası ile Bilirkişilik Temel Eğitimi sertifikasına sahiptir.

  Ankara İş, Ticaret ve Asliye Hukuk Mahkemelerinde aktif olarak 10 yıldır Aktuerya hukukundan kaynaklı nitelikli hesaplamalar alanında bilirkişilik yapmaktadır. Reklam yasağı kapsamında bilirkişinin ismi verilmemiştir.

İş Kazası Tazminat Raporu

  Bilirkişi, Cankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Aktüerya Hukuku, tüketici hukuk sertifikası ile Bilirkişilik Temel Eğitimi sertifikasına sahiptir.

  Ankara İş, Ticaret ve Asliye Hukuk Mahkemelerinde aktif olarak 10 yıldır Aktuerya hukukundan kaynaklı nitelikli hesaplamalar alanında bilirkişilik yapmaktadır. Reklam yasağı kapsamında bilirkişinin ismi verilmemiştir.

Fiyat

Temel

₺1500 + KDV/ Yıllıkİstediğiniz Bir Paket

  İşçilik Alacakları Paketi
  Trafik/İş Kazası Tazminat Paketi
  İnfaz/Müddetname Paketi

Uzman

₺2000 + KDV/ Yıllık
₺3000 + KDV/ Yıllık

İstediğiniz İki Paket

  İşçilik Alacakları Paketi
  Trafik/İş Kazası Tazminat Paketi
  İnfaz/Müddetname Paketi

Profesyonel

₺2350 + KDV/ Yıllık
₺4500 + KDV/ Yıllık

İstediğiniz Üç Paket

  İşçilik Alacakları Paketi
  Trafik/İş Kazası Tazminat Paketi
  İnfaz/Müddetname Paketi

  Yukarıdaki teklifler, paketlerin aynı anda satın alınması halinde geçerlidir. Paketler, farklı tarihlerde tek tek satın alınırsa temel paket bedelinin ödenmesi gerekmektedir.
  İndirim kampanyası aynı anda yapılan satın alımlarda geçerlidir. Başka bir indirim kodu veya farklı bir kampanya ile birleştirilemez.

Bizimle İletişime Geçebilirsiniz...

Loading...