loader

Özel Raporlama


Tazminat.com talep eden kullanıcılara sadece hesaplama değil hukuki ve teknik bilgilendirmelerin yapılabildiği raporlamalar hazırlayabilmektedir. Özel raporlar, alanlarında uzun yıllardır mahkemeler nezdinde bilirkişilik yapan kimseler tarafından hazırlanmaktadır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 293 maddesi uyarınca: “Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler.” Taraflar kendi menfaatlerini koruyabilmek ve alınan bilirkişi raporundan tatmin olmamaları halinde olayın tam olarak aydınlanmasını sağlamak, doğru ve adil kararın verilmesi için uzman görüşü alıp mahkemeye ibraz edebilecektir. Mahkeme özellikle özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda, tarafın sunduğu uzman görüşünün dava konusuyla ilgili olması halinde mutlaka dikkate almak ve değerlendirmek zorundadır. Aksi durumda, yargılamayı yapan mahkeme 6100 sayılı HMK'nın 27., Anayasa'nın 36. ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının en önemli unsuru olan hukuki dinlenme hakkını ihlal etmiş olabilecektir. Görüldüğü üzere özel raporlama, bir diğer deyişle uzman görüşü gerek Hukuk Muhakemeleri Kanunu gerek Anayasa ve gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bakımından kabul gören bir uygulamadır.


Bilirkişi, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku sertifikası ile Bilirkişilik Temel Eğitimi sertifikasına sahiptir. Ankara İş Mahkemelerinde aktif olarak 5 yıldır işçilik alacakları alanında bilirkişilik yapmaktadır. Reklam yasağı kapsamında bilirkişinin ismi verilmemiştir.


Bilirkişi, Cankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Aktüerya Hukuku, tüketici hukuk sertifikası ile Bilirkişilik Temel Eğitimi sertifikasına sahiptir. Ankara İş, Ticaret ve Asliye Hukuk Mahkemelerinde aktif olarak 10 yıldır Aktuerya hukukundan kaynaklı nitelikli hesaplamalar alanında bilirkişilik yapmaktadır. Reklam yasağı kapsamında bilirkişinin ismi verilmemiştir.


Bilirkişi, Cankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Aktüerya Hukuku, tüketici hukuk sertifikası ile Bilirkişilik Temel Eğitimi sertifikasına sahiptir. Ankara İş, Ticaret ve Asliye Hukuk Mahkemelerinde aktif olarak 10 yıldır Aktuerya hukukundan kaynaklı nitelikli hesaplamalar alanında bilirkişilik yapmaktadır. Reklam yasağı kapsamında bilirkişinin ismi verilmemiştir.