loader

Tazminat.com Hesaplamaları Güvenli mi?

İnternet üzerinde birkaç arama yaptığınızda kolaylıkla bazı ücretsiz hesaplama sitelerine ulaşabilirsiniz. Peki bizim bu sitelerden ne farkımız var?

Öncelikle belirtmek gerekir ki tazminat.com bir avukat projesidir. Meslek hayatı içerisinde eksikliği hissedilen bir pratikliğin/yardımcı aracın vücut bulması için yaklaşık dört yıldır üstünde düşünülüp tasarlanan ve iki yılda tamamlanan bir projedir.

Tazminat.com hedef olarak bilirkişi raporları ile aynı hesaplama, formül ve teknikleri kullanarak özellikle meslek grupları için yardımcı, güvenilir bir platform yaratmak istemektedir. Bu amacını gerçekleştirebilmek için iki yıl süren projede alanında uzman bilirkişilerle çalışılmış ve çalışılmaya devam edilmektedir.

Tazminat.com icra programı, mevzuat arama programları, e-smm gibi avukat, bilirkişi, SM-SMMM, insan kaynaklar uzmanı gibi meslek alanları için hazırlanmış bir yardımcı program olma amacı gütmektedir.

Trafik ve İş Kazalarından Kaynaklı Tazminat Hesaplamalarındaki Değerler

 • Trafik kazalarından kaynaklı hesaplamalarda 01/06/2015 tarihinden öncesi için PMF 1931 Yaşam Tablosu ve Progresif Rant Formülü kullanılırken; sonrası ve her halükârda 20/03/2020 sonrası için TRH 2010 Yaşam Tablosu ve Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Formülü kullanılmıştır.
 • İş kazalarından kaynaklı hesaplamalarda PMF 1931 Yaşam Tablosu ve Progresif Rant Formülü kullanılmıştır.
 • Rapor düzenleme tarihi ile geçmişe yönelik tazminat hesaplama yapma imkânı getirilmiştir.
 • Tazminat hesabında asgari ücretin bilindiği dönem (peşin değersiz devri), asgari ücretin bilinmediği dönem ile emekliliğe kadar geçen süre (iskontolu dönem) ve emeklilik ile tazminat dışı kalınan dönem (pasif dönem) ayrı ayrı hesaplanmıştır. En önemli özellik ise bütün yılların artık dönem hesaplaması yapılmıştır.
 • Destek payları belirlenirken, müteveffa dahil destekten faydalanan kimseler için pay verilmiştir. Destek paylaştırmasında çocuk ve eşin varlığı halinde, çocuğa 1 pay, eşe 2 pay verilmiştir.
 • Ölümlü kazaların tazminat hesaplanmasında sağ kalan eşin yeniden evlenme olasılığı, rapor düzenlenme tarihi dikkate alınarak AYİM Tablosuna göre belirlenmiştir. Müteveffa ve eşin çocuğu varsa, her çocuk için %5 olmak üzere sağ kalan eşin evlenme ihtimali düşülmüştür.
 • Çocukların destek alma yaşları; kız çocukları için 22 yaş, erkek çocukları için 18 yaş ve çocukların üniversiteye gitme ve gitme ihtimali halinde 25 yaş kabul edilmiştir.

İşçi Alacakları Tazminat Hesaplamalarındaki Özellikler

 • İşçi alacak hesaplamasında ister bütün alacak kalemlerinin isterse tek bir alacak kaleminin hesaplaması imkânı getirilmiştir.
 • İşçi alacakları hesaplaması brüt ücret üzerinden yapılmaktadır. Brüt ücretin bilinmeyip net ücretin bilindiği durumlar için net ücretin otomatik brüte çevrilmesi imkânı getirilmiştir.
 • Kıdem ve ihbar tazminatının doğru tespit edilebilmesi için giydirilmiş brüt ücret hesaplanmıştır.
 • Kıdem ve/veya yıllık izin hesaplanması istenildiğinde işe giriş ve işten çıkış tarihinin en az bir yıl yazılması zorunlu tutulmuştur.
 • Fazla mesai hesaplanmasında işçinin aldığı ücret farklılığına dikkat edilmek zorundadır. Bu sebeple ilk işe giriş tarihinden çıkış tarihine kadar maaş bilgileri istenilmiştir.
 • Yargıtay uygulamaları kapsamında 11 saatin altındaki çalışmalar için 1 saat; 11 saatin üstündeki çalışmalar için zorunlu 1,5 saat ara dinlenme verilmiştir.
 • UBGT alacağı hesaplanması işçinin aldığı ücret farklılığına göre yapılır. Bu sebeple UBGT günlerinin tek tek seçilmesi önemlidir. Bütün günlerin hızlıca seçilebilmesi için hatırlama özelliği getirilmiştir.
 • Hafta tatili alacağı bilinçli olarak hesaplanmamıştır. Bunun nedeni ise işçinin tek tek çalıştığı hafta tatili günlerini seçmesi gerektiğinden ve söz konusu işlemin hesaplamayı uzatması sebebi ile yer verilmemiştir. Talep edilmesi halinde konulma imkânı mevcuttur.
 • İşçilik alacakları hesaplandıktan sonra her kalem için toplam miktar hem brüt hem de gerekli kesintiler yapılarak net olarak gösterilmiştir. Ayrıca fazla mesai ve ubgt alacaklarında Yargıtay kararları gereği toplam miktardan %30 oranında takdiri indirim yapılmış ve bu tutar da ayrıca gösterilmiştir.